Bassengheis. Det er ikke tilgjengelig heis i bassenget for tiden, vi beklager dette.