Booking

For mer informasjon eller bestilling av leilighet bruk skjemaet under eller ta kontakt
på tlf. 454 30 220 / 906 69 366

eller e-post : post@stiftelsen-haugesund.no

Det er kun mulig å bestille leiligheten fra lørdag til lørdag.

Marker i kalenderen den lørdagen du ønsker å ankomme leiligheten. Du reserverer da leiligheten fra denne dato og en uke frem i tid. Ønsker du å leie i to uker markerer du også lørdagen etterpå. Avreise skjer innen kl 12:00. Om det ikke er mulig å markere for ønsket dato er denne reservert. Leiligheten kan bare leies i 14 dager, ved godkjent rekvisisjon,  kan vi lage lengre avtaler med de fra Haugalandet.

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
- Available
 
- Booked
 
- Pending
captcha