Booking

Innhold

Skriv inn noe innhold for denne tekstblokken

For mer informasjon eller bestilling av leilighet bruk skjemaet under eller ta kontakt
på tlf. 91 81 17 14

eller e-post : post@stiftelsen-haugesund.no

Det er kun mulig å bestille leiligheten fra lørdag til lørdag.

i kalenderen den kalenderen du ønsker å ankomme leiligheten. Du reserverer da leiligheten fra denne dato og en uke frem i tid. Ønsker du å leie i til uker markerer du også. Klokken 12.00. Om det ikke er mulig å markere for ønsket dato er denne reservert. Leiligheten kan bare leies i 14 dager, ved godkjent rekvisisjon, kan vi lage lengre avtaler med de fra Haugalandet.

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
- Available
 
- Booked
 
- Pending
captcha